Algemene voorwaarden diensten

De moeilijke taal en alle definities vind je onder Algemene voorwaarden webshop. Hieronder wil ik een aantal voorwaarden geven in makkelijkere taal voor mijn diensten zodat een en ander simpelweg vooraf duidelijk is en je niet door al die moeilijke artikelen hoeft te zoeken, die niet altijd makkelijk toepasbaar zijn (lees: leesbaar) voor de diensten.

Eerste contact

Ons eerste contact is altijd vrijblijvend. Je kunt me contacteren via het contactformulier of via info@marielleschrijft.nl. Het contact verloopt dan via de mail. Ook kun je via dit formulier mijn telefoonnummer opvragen indien je even liever telefonisch contact wil hebben. Geen probleem maar uit privacyoverweging niet zomaar op mijn website te vinden. Mocht je het prettig vinden, kunnen we ook altijd kijken of het gesprek op locatie plaats kan vinden.

Offerte

Wanneer de opdracht helder is, krijgt de klant desgewenst een offerte om de tijd en kosten in te kunnen schatten. Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat, kan deze dit aan mij laten weten.

Het kan ook voor komen dat de opdracht meteen een overeenkomst wordt omdat de opdracht al duidelijk is en dan beschouw ik de mail als werkopdracht en ga aan de slag.

Leveringsvoorwaarden

Tijdens het eerste contact bespreken we wanneer de opdracht af moet zijn en of er een deadline is. Mocht de opdrachtgever een offerte hebben gevraagd, staat de leveringsdatum hierin. Ik geef voor aanvang van de opdracht aan of de opdracht haalbaar is voor de gewenste datum.

Ik streef ernaar om elke opdracht op de gewenste datum te leveren. Mocht dit mij door omstandigheden niet lukken, zal ik tijdig contact opnemen om dit te bespreken.

Het resultaat wordt per mail verzonden in een Word of PDF document, tenzij anders afgesproken. (dit bespreken we bij aanvang van de opdracht.)

Concept en herziening

Als tekstschrijver schrijf je over verschillende onderwerpen, maar de opdrachtgever is altijd de baas over het eindproduct. Als ik de opdracht heb aangeleverd mag de opdrachtgever na controle eventuele aanpassingen doorgeven. Bij een aangeleverde tekst verwacht ik dit binnen twee weken, bij redactie binnen uiterlijk vier weken voor een tweede ronde.

Let op! Ik hanteer één herschrijfronde / één extra redactieronde (voor wijzigingen n.a.v. de eerste redactieronde) binnen de afgesproken prijs. Wanneer de opdrachtgever meer aanpassingen wenst, hanteer ik hiervoor een uurtarief van 60 euro per uur bovenop de afgesproken prijs.

Betaling

Wanneer ik de (definitieve) opdracht naar de opdrachtgever toestuur, voeg ik hier de factuur voor de opdracht bij.

Op de factuur staat de datum van levering en de totaalprijs die we hebben afgesproken. Dit is onderverdeeld in de prijs zonder BTW en de berekende 21% BTW. Met uitzondering van vertalingen want daar is een vrijstelling van BTW op van toepassing. Tevens vindt de opdrachtgever mijn bankgegevens op.

Het gefactureerde bedrag graag voor de gestelde einddatum op mijn bankrekening bijschrijven via overschrijving of via de link die ik in de mail bijvoeg.

Indien de betalingstermijn wordt overschreden stuur ik een vriendelijke herinnering. Mocht ik in de 14 dagen die volgen nog steeds geen betaling ontvangen, hoog ik het verschuldigde bedrag op met de wettelijke rente (8%) vanaf het moment van verzuim. Wanneer de betaling uitblijft, moet ik een incassobureau inschakelen en de kosten daarvan doorberekenen.

Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht

Mocht het nodig zijn mag en kan ik mij altijd beroepen op het auteursrecht. Totdat ik het eindresultaat heb overgedragen blijven de auteursrechten bij mij. Voor teksten of advertenties blijven ook publicatierechten bij mij. Ik draag de rechten na betaling over aan jou en niet aan derden. Het is niet toegestaan om mijn teksten door te verkopen of te vermenigvuldigen zonder dat ik hier uitdrukkelijk toestemming voor geef. Tegelijkertijd garandeer ik dat ik de teksten die voor een overeenkomst geschreven en betaald zijn niet aan een andere opdrachtgever doorverkoop. Uiteraard blijven de auteursrechten van een verhaal dat ik redigeer bij de auteur.

Garantie

Als schrijver streef ik ernaar om de best mogelijke kwaliteit te bieden. Ik garandeer dan ook dat er kwalitatief goede teksten worden geschreven met gebruik van correcte Nederlandse taal en grammatica. Uiteraard blijf ik ook een mens en kan er zo nu en dan in een lange vertaling of tekst een spelfoutje doorheen glippen. De opdrachtgever heeft ten allen tijde eindverantwoordelijkheid over de tekst en ik moedig zeker aan om te controleren op eventuele fouten of onjuistheden.

De leverplicht ligt bij mij, maar de resultaatplicht niet. Dat wil zeggen dat ik lever op basis van opdracht, maar ik bied nooit garanties over resultaten die met de tekst behaald gaan worden.

Mocht ik in een uitzonderlijk geval de opdracht zelf stopzetten, vervalt de betalingsplicht tenzij ik stop wegens wangedrag of onzorgvuldigheid vanuit de opdrachtgever. Mocht de opdrachtgeverom wat voor reden dan ook de opdracht stopzetten, heeft deze uiteraard een betalingsverplichting voor het werk dat ik al heb verricht.

Aansprakelijkheid en Geschillen

Ik ben niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de teksten. Met het akkoord geven op de opdracht, vrijwaart de klant mij van deze aansprakelijkheid. De opdrachtgever is altijd eindverantwoordelijk voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten.

Wanneer we ergens niet uitkomen, proberen we dit uiteraard eerst onderling op te lossen. Mochten we er dan toch niet uitkomen, is een rechtsgang helaas onvermijdelijk. Dit beschouw ik uiteraard wel als een laatste redmiddel. Op alle overeenkomsten is alleen het Nederlands recht van toepassing, ook wanneer de opdrachtgever zich in het buitenland bevindt.