Redactie en Proeflezen

Je ziet het niet meer. Het verhaal staat nu zo ongeveer op je netvlies gebrand waardoor je zelf over de spelfouten heen leest. Je bent klaar of klaar ermee, dus klaar voor redactie.

Dan is het tijd voor de redacteur, want je wilt immers natuurlijk niet dat je lezers nog vreemde dingen ontdekken en wil het beste uitgeven wat je maar kan.

Als auteur en als lezer ga ik met jouw verhaal aan de slag. Ik kijk wat jouw sterke punten zijn en waar je misschien toch nog wat kan sleutelen aan je verhaal om het sterker te maken. Zo is het uiteindelijk nog beter.

Iconwebsite

Waarom is redactie belangrijk?

Voornamelijk omdat je zelf niet alles uit je verhaal kan halen. Je ziet het niet meer en wordt blind voor je fouten. De redacteur kijkt met een frisse blik.

Het doel van redactie is dat jij een betere auteur wordt. Ga je voor een volgend boek, dan leer je heel veel en kan je dit toepassen.

Pakketten

Proeflezen

Het pakket proeflezen is gericht op je verhaal beter maken. Als ik klaar ben heb ik naar de volgende punten gekeken:

  • Personages: zijn ze goed uitgediept en komen ze over als echte personen?
  • Emotie: voelen jouw karakters en groeien ze naar het einde van het verhaal?
  • Plot & Structuur: kloppen de verhaallijnen en volgt het logisch op?
  • Spanning & Logica: willen de lezers doorlezen? Worden de vragen beantwoordt? Klinkt het logisch?
  • Show don’t tell: Laat je zien wat er gebeurt in plaats van dat je het statisch vertelt?

Prijs excl. BTW: €7,- per 1000 woorden.

Voor aanvang lever je altijd een à twee hoofdstukken in zodat ik een inschatting kan maken van de kwaliteit en eventueel vooraf aanwijzingen kan geven over de manier van aanleveren.

Redactie

Het pakket redactie is gericht op alle aspecten.

  • Spelling: De controlefunctie haalt al veel foutjes weg, maar lang niet alles. Deze juf kijkt het voor je na.
  • Grammatica: De juf komt langs, maar ik beloof dat ik het lief breng.
  • Zinsopbouw: Ik kijk naar lange en korte zinnen . Voornamelijk of je een goede afwisseling hebt en anders maak ik aanpassingen voor je.
  • Interpunctie: een komma hier, een puntje daar. Beter toch een kastlijntje of een beletselteken.
  • Alles wat bij proeflezen staat: de punten die de verhaalstructuur bepalen.

Prijs excl. BTW: €8,50 per 1000 woorden.

Voor aanvang lever je altijd een à twee hoofdstukken in zodat ik een inschatting kan maken van de kwaliteit en eventueel vooraf aanwijzingen kan geven over de manier van aanleveren.